Dagsprogram

  • Fredriksdalsteatern

    Vi har avresa från våra respektive hemorter. På resan den 10/7 får ni lite tid att på egen hand äta lunch i Helsingborg. På resan den 14/8 ärter vi en gemensam lunch innan föreställningen börjar. Efter föreställningen kör vi direkt mot våra respektive hemorter.